In Allah We Trust

In Allah We Trust
A New Hope

Wednesday, February 5, 2014

Ajaran Solat Islam Adalah Berasaskan Solat Yahudi? Muhammad tiru Yahudi?Adakah Nabi Muhammad telah meniru cara sembahyang orang Yahudi?No comments:

Post a Comment